สำรวจสัตว์ทะเลหายาก พื้นที่ จ.ตรัง
  • 27 ม.ค. 2567
  • 247

วันที่ 25 – 26 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง สำรวจสัตว์ทะเลหายากโดยใช้อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึง (Fixed-wings Unmanned Aerial Vehicle: Fixed-wings UAV) ด้วยวิธีสำรวจแบบ Line-transect ทำการสำรวจใน 2 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณเกาะสุกร ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน และบริเวณหน้าหาดสำราญ ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ  จังหวัดตรัง รวมพื้นที่สำรวจ 35.3 ตร.กม. และ 30 ตร.กม. ตามลำดับ ผลการสำรวจ พบสัตว์ทะเลหายาก 3 ชนิด โดยบริเวณเกาะสุกร พบพะยูน ( _Dugong dugon_ ) จำนวน 2 ตัว และเต่าตนุ ( _Chelonia mydas_ ) จำนวน 2 ตัว ซึ่งการสำรวจครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการสำรวจพบพะยูนในพื้นที่เกาะสุกร  ส่วนบริเวณหน้าหาดสำราญพบโลมาหลังโหนก ( _Sousa chinensis_ ) จำนวน 3 ตัว และเต่าตนุจำนวน 3 ตัว โดยพฤติกรรมของสัตว์ทั้ง 3 ชนิดที่พบ มีการว่ายน้ำเข้ามาหากินในช่วงน้ำขึ้น ส่วนข้อมูลและภาพถ่ายจากการสำรวจครั้งนี้ จะใช้คำนวณหาจำนวนประชากรที่แท้จริงของสัตว์ทะเลหายากในบริเวณพื้นที่จังหวัดตรังต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง