สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณอ่าวไทยตอนบน
  • 27 ม.ค. 2567
  • 343

 วันที่ 22-26 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณอ่าวไทยตอนบน ครอบคลุมพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี และกรุงเทพมหานคร พบสัตว์ทะเลหายาก จำนวน 3 ชนิด คือ
        1. วาฬบรูด้า (Bryde’s whale : Balaenoptera edeni) จำนวน 6 ตัว ทราบชื่อจำนวน 3 ตัว ได้แก่ แม่กันยากับเจ้ามะลิ เจ้าสมุทร และไม่ทราบชื่อ จำนวน 3 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงครามและเพชรบุรี ระยะห่างจากฝั่ง 7-21 กิโลเมตร
        2. โลมาอิรวดี (Irrawaddydolphin : Orcaella brevirostris) จำนวน 28 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรี ระยะห่างจากฝั่ง 0.4-7 กิโลเมตร
        3. โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise : Neophocaena phocaenoides) จำนวน 3 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร ระยะห่างจากฝั่ง 7-21 กิโลเมตร
       สัตวแพทย์ทำการตรวจสุขภาพวาฬบรูด้าที่สำรวจพบ พบมีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ มีความสมบูรณ์ร่างกาย (Body Condition Score) อยู่ในเกณฑ์ดี และพบรอยโรค Tattoo Skin Disease (TSD) บนผิวหนังวาฬบรูด้าจำนวน 3 ตัว ได้แก่ แม่กันยากับเจ้ามะลิ และเจ้าสมุทร พบบาดแผลบริเวณปลายปากบนและล่างของเจ้ามะลิ และด้านหลังของครีบหลังของวาฬบรูด้าไม่ทราบชื่อ จำนวน 2 ตัว ซึ่งสัตวแพทย์จะติดตามสุขภาพสัตว์ทะเลหายากต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง