สำรวจระบบนิเวศแนวปะการัง พื้นที่ จ.ตราด
  • 27 ม.ค. 2567
  • 187

วันที่ 18-26 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ร่วมกับ Coral Gardeners และ นักดำน้ำอาสาสมัคร ทำการสำรวจระบบนิเวศแนวปะการังด้วยวิธีการ Spoct check และ Line transect 6 สถานี รอบเกาะกูด จ.ตราด ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า แนวปะการังส่วนใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี-ดีมาก ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด ปะการังช่องดาว ปะการังลายดอกไม้ และปะการังแผ่นเปลวไฟ มีปริมาณตัวอ่อนปะการังค่อนข้างสูงและหลากหลายชนิด ชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังลายพัดและปะการังม้าลาย อาการผิดปกติที่พบในปะการัง คือ เนื้อเยื่อเปลี่ยนสีร่วมกับเนื้อเยื่อตายจากการทับทมของตะกอน สัตว์ชนิดเด่นที่พบ ได้แก่ ปลาสลิดหิน ปลานกแก้ว เม่นดำ และหอยมือเสือ ขยะในแนวปะการังที่พบมาก ได้แก่ อวนและเอ็น นอกจากนี้ยังการระบาดของหอยมะระ Drupella margariticola กัดกินทำให้ปะการังเขากวางตายเป็นจำนวนมาก 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง