จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้าง พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 29 ม.ค. 2567
  • 192

วันที่ 28 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศป่าชายเลนและคลองท่าจีน – คลองบางชีเหล้า ภายใต้โครงการหน้าบ้านน่ามอง เพื่อรณรงค์กระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ชุมชนเมืองและร่วมกันดูแลความสะอาดในแม่น้ำลำคลองบริเวณป่าชายเลนและคลองท่าจีน – คลองบางชีเหล้า (คลององค์การสะพานปลา) ท้องที่ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยร่วมกันเก็บขยะตกค้าง รวมจำนวนประมาณ 342 กก. และทำการคัดแยกขยะตามแบบฟอร์ม ICC Card ขยะส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติก ขวดแก้ว เศษอวน และขยะอินทรีย์  ขยะที่เก็บได้เทศบาล ต.รัษฎา นำไปจัดการตามขั้นตอนต่อไป  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สส.จังหวัดภูเก็ต เขต 1นายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่เทศบาล ต.รัษฎา เจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า ผู้นำท้องที่และประชาชนกลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้าน ชุมชนชายฝั่ง สมาชิก อสทล. ในพื้นที่ รวมประมาณ 100 คน ใช้เรือของกลุ่มประมงพื้นบ้าน 30 ลำ การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง