ร่วมกิจกรรมเก็บขยะตกค้าง พื้นที่ จ.สตูล
  • 29 ม.ค. 2567
  • 215

วันที่ 28 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ปฏิบัติงานลาดตระเวนเฝ้าระวังเเละคุ้มครองพื้นที่เเหล่งทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง พื้นที่จังหวัดสตูล ได้เข้าร่วมกิจกรรมสตูลรักษ์ทะเล ภายใต้กิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา กลุ่มอาสาสมัครรักษ์สตูล จำนวน15 คน บริเวณชายหาดเกาะลิดี ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล วัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะทะเลที่คลื่นลมพัดพามากับกระแสน้ำ ขยะที่เก็บได้ น้ำหนักรวม 1,074 กก. พร้อมทั้งจำแนกขยะตามแบบฟอร์ม ICC Card ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) เศษโฟม  ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) รองเท้า/เสื้อผ้าและพลาสติกอื่นๆ สำหรับการจัดเก็บขยะทะเลในครั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบของขยะลอยน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเล ลดผลกระทบของขยะต่อทรัพยากรชายฝั่งและแนวปะการัง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง