พบแมงกะพรุนหัวขวด พื้นที่ จ.สงขลา
  • 30 ม.ค. 2567
  • 232

วันที่ 29 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ติดตามการแพร่กระจายของแมงกะพรุนพิษ บริเวณพื้นที่ชายหาดสมิหลา และชลาทัศน์ จ.สงขลา จากการตรวจสอบพบแมงกะพรุนหัวขวด Physalia sp. ความหนาแน่น 1 ตัวต่อระยะทาง 1 กม. ซึ่งช่วงเดือนมกราคม ถึงมีนาคม เป็นช่วงการแพร่กระจ่ายของแมงกะพรุนชนิดนี้ สามารถพบได้ตลอดแนวชายหาดบริเวณน้ำขึ้น - น้ำลง โดยเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายของแมงกะพรุนพิษให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ระมัดระวังการสัมผัสพิษของแมงกะพรุน พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลหากได้รับบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษชนิดดังกล่าว ให้ใช้น้ำส้มสายชูราดบริเวณที่สัมผัสอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 30 วินาที ก่อนนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง