เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ พื้นที่ จ.เพชรบุรี
  • 1 ก.พ. 2567
  • 301

วันที่ 31 มกราคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ แหลมผักเบี้ย ร่วมกันเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณคลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะ รวม 132 กก. แยกเป็น ขยะทั่วไป 87 กก. ขยะอินทรีย์ 45 กก. ขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ ถุงก๊อปแก๊ป ขวดเครื่องดื่มพลาสติก เศษโฟม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง