พบซากโลมากลางทะเล พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 2 ก.พ. 2567
  • 307

วันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ดำเนินการสำรวจสัตว์ทะเลหายากบริเวณพื้นที่ อ.เมืองชลบุรี - อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ด้วยวิธี Line transect พื้นที่สำรวจรวม 362.1 ตารางกิโลเมตร ผลการสำรวจดังนี้ 1. พบวาฬบรูด้า (Bryde’s whale, Eden’s whale: Balaenoptera edeni) จำนวน 4 ตัว ไม่ทราบชื่อ 2 ตัว และทราบชื่อ 2 ตัวคือ เจ้าราบรื่นและเจ้ามีทรัพย์ วาฬมีพฤติกรรมหาอาหารและว่ายวนไปมา จากการตรวจสุขภาพภายนอกพบรอยโรคมีลักษณะเป็นก้อนนูนบนครีบหลังของเจ้ามีทรัพย์ และพบรอยโรค Tattoo Skin Disease บนผิวหนังของเจ้าราบรื่น แต่ไม่พบความผิดปกติรุนแรงอื่นๆ การว่ายน้ำดำน้ำปกติดี มีอัตราการหายใจ 1 ครั้ง / 3 นาที มีคะแนนร่างกายโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก นอกจากนี้พบว่า บริเวณที่พบวาฬมีการทำกิจกรรมตกปลาบนเรือจำนวนมาก 2. พบเต่ากระ (Hawksbill turtle: Eretmochelys imbricata) จำนวน 1 ตัว ใกล้กับจุดที่พบวาฬบรูด้า มีพฤติกรรมลอยตัวประมาณ 1 นาที แต่ดำน้ำและว่ายน้ำได้ปกติ และ 3. พบซากโลมาหัวบาตรหลังเรียบ (finless porpoise, Neophocaena phocaenoides) จำนวน 1 ตัว ที่พิกัด 13.119308 100.861240 ซึ่งได้ทำการเก็บกู้เรียบร้อยแล้ว และจะรายงานผลการชันสูตรให้ทราบต่อไป โดยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะเป็นฐานข้อมูลในการคำนวณจำนวนประชากรสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง