ลาดตระเวนตรวจสอบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล บริเวณชายหาดท่าไทร จ.พังงา
  • 4 ก.พ. 2567
  • 290

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดท่าไทร อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา  ดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10(ตะกั่วป่า พังงา) ปฎิบัติงานเวรเฝ้าระวังป้องกันดูแลความปลอดภัยหลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง      
2. ดำเนินการเดินลาดตระเวนตรวจสอบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะ
เล(เดินเต่า) บริเวณชายหาดท่าไทร ไม่พบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล
3. นายเศวตฉัตร สุวรรณรัตน์ นายอำเภอท้ายเหมือง เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ พร้อมมอบกระเช้าอาหารแห้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
4. นายสุริยะ สอนเสริม ผอ.สสค./ผอ.ศอปล.10 ตรวจติดตามดูแลความเรียบร้อย พร้อมมอบอาหารแห้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
5. เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเต่ามะเฟืองและให้ความรู้ด้านสัตว์ทะเลหายากแก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง