ลาดตระเวนตรวจสอบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล บริเวณชายหาดท่าไทร จ.พังงา
  • 5 ก.พ. 2567
  • 286

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดท่าไทร อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 
1. เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13(ทับปุด พังงา) ปฎิบัติงานเวรเฝ้าระวังป้องกันดูแลความปลอดภัยหลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง      
2. ดำเนินการเดินลาดตระเวนตรวจสอบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะ
เล(เดินเต่า) บริเวณชายหาดท่าไทร ไม่พบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล
3. ดูแลความปลอดภัยหลุมฟักไข่เต่า  จัดทำแนวทรายป้องกันน้ำทะเลไม่ให้ท่วมหลุมฟักไข่ และเฝ้าระวังดูระดับน้ำทะเลสูงสุด เพื่อดำเนินการป้องกันแก้ไขในทันที หากระดับทะเลมีแนวโน้มจะท่วมหลุมฟักไข่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง