ตรวจสอบกรณีน้ำทะเลเปลี่ยนสี พื้นที่เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี
  • 6 ก.พ. 2567
  • 322

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ตรวขสอบตามที่มีข้อมูลข่าวการเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี บริเวณเกาะเต่า อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ได้ติดตามสถานการณ์ และสอบถามข้อมูลจากเครือข่ายในพื้นที่ ในเวลาประมาณ 16.00 น.พบว่าสถานการณ์ในบางพื้นที่เริ่มดีขึ้นแล้ว เช่น บริเวณอ่าวโตนด น้ำทะเลเริ่มมีสีปกติ ได้ประสานกับสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ซึ่งจะลงพื้นที่ตรวจสอบในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ให้ช่วยเก็บตัวอย่างน้ำ แพลงก์ตอนพืช และตัวอย่างปลา เพื่อนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป และได้มอบแผ่นพับคำแนะนำ และการดำเนินการเมื่อเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สทช. 4 เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง