ติดตามการแพร่ระบาดของดาวมงกุฎหนาม พื้นที่เกาะหมา จ.กระบี่
  • 6 ก.พ. 2567
  • 329

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ร่วมกับสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ออกปฏิบัติงานสำรวจและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของดาวมงกุฏหนาม (Acanthaster planci) บริเวณเกาะหมา จ.กระบี่ โดยทำการแบ่งพื้นที่สำรวจออกเป็น 4 จุด รอบเกาะหมา แต่ละจุดครอบคลุมพื้นที่สำรวจประมาณ 1,000 ตารางเมตร โดยพบดาวมงกุฏหนามอยู่ทางฝั่งทิศเหนือของเกาะ เบื้องต้นพบจำนวนดาวมงกุฏหนามในพื้นที่สำรวจ 5 ตัวต่อพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ซึ่งตามภาวะการดำรงชีวิตของดาวมงกุฏหนามที่ไม่ส่งผลกระทบต่อปะการังมากเกินไป ต้องไม่เกิน 14 ตัวต่อ 1,000 ตารางเมตร ทั้งนี้ทางศูนย์วิจัยฯ จะทำการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง