ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย พื้นที่อ่าวปัตตานี จ.ปัตตานี
  • 6 ก.พ. 2567
  • 298

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ปฏิบัติงานคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่อ่าวปัตตานี ตามโครงการคุ้มครองและป้องกันการทำลายทรัพยากรปะการังเทียม เพื่อคุ้มครอง เฝ้าระวัง และปราบปรามการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และปะการังเทียม ขณะปฏิบัติงานบริเวณชายฝั่งพื้นที่ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ทำการตรวจยึดอวนรุน จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 กว้าง 5.70 เมตร ยาว 11.94 เมตร ลึก 4 เมตร ชุดที่ 2 กว้าง 4.60 เมตร ยาว 11.70 เมตร ลึก 4 เมตร คันรุนเหล็ก จำนวน 1 คู่  ยาว 8.80 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร และสัตว์น้ำรวมชนิด จำนวน 3 กิโลกรัม สภาพเน่าเสียทำการฝังกลบทำลาย ฐานความผิดลักลอบใช้เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์ ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งมีความผิดตาม มาตรา 67 (4) มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 147 169 และอาศัยอำนาจตามมาตรา 103 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) นำของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ตาม ปจว.ข้อ 3 คดีอาญาที่ -/67 บัญชีลำดับของกลางที่ -/67 และรับเป็นเลขแจ้งความที่ -/67 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง