ติดตามสถานภาพชายฝั่ง จ.ฉะเชิงเทรา
  • 8 ก.พ. 2567
  • 262

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ลงพื้นที่ติดตามสำรวจสถานการณ์ของทรัพยากรชายฝั่ง ท้องที่  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อสำรวจสถานภาพพื้นที่ปัจจุบัน พร้อมทั้งบันทึกภาพ ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งทะเลและสถานการณ์ชายฝั่งด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) จำนวน 1 ระบบกลุ่มหาดหลัก คือ ระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอ่าวไทยตอนบน (T3) กลุ่มหาดทะเลอ่าวไทยตอนบน (T3A)  ระบบหาดบางปะกง-เจ้าพระยา (T3A061) ไปจนถึงระบบหาดบ้านอ่างศิลา-บางปะกง (T3A060) ซึ่งต่อกับแนวเขตระบบหาดที่อยู่ในจังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง