ร่วมเก็บขยะทะเล พื้นที่ จ.ตรัง
  • 8 ก.พ. 2567
  • 264

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ดำเนินการเก็บขยะทะเลภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะทะเล กิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม บริเวณหาดเก็บตะวัน และท่าเทียบเรือหาดคลองสน ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง และได้จำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card ขยะที่เก็บได้ น้ำหนักรวม 1,006.80 กก. ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ ถุงพลาสติกอื่นๆ ถุงก๊อปแก๊ป เศษพลาสติก ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) และเศษโฟม และ สำหรับการจัดเก็บขยะทะเลครั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบของขยะลอยน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเล      

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง