พบเต่าทะเลบาดเจ็บติดแพขยะ พื้นที่ จ.จันทบุรี
  • 8 ก.พ. 2567
  • 258

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่องชาวประมงพบเต่าทะเลบาดเจ็บติดในแพขยะทะเล ลอยบริเวณใกล้หาดแหลมเสด็จ จ.จันทบุรี หลังการตรวจสอบพบเป็นเต่ากระ  (Hawksbill turtle; Eretmochelys imbricata) ขนาดกระดองกว้าง  22.5 เซนติเมตรยาว 25.5 เซนติเมตร  น้ำหนัก 1.2 กิโลกรัม  อายุประมาณ 1  ปี (juvenile stage)  ไม่ทราบเพศ  ไม่พบหมายเลขไมโครชิพ จากการตรวจร่างกายเบื้องต้น พบแผลรอยรัดจากขยะทะเลบริเวณคอ ต้นขาหน้าขวาและต้นขาหลังซ้าย  ปลายเท้าหลังขวามีแผลเปื่อยยุ่ย  จากภาพถ่ายรังสีพบวัตถุจำนวนมากอยู่ในทางเดินอาหาร เต่าทะเลยังคงตอบสนองและยังสามารถว่ายน้ำได้ดี สัตวแพทย์จะทำการตรวจร่างกายโดยละเอียดรักษา ฟื้นฟูและปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง