พบซากเต่ามะเฟืองเกยตื้นทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
  • 9 ก.พ. 2567
  • 366

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) เรื่องมีผู้พบซากเต่าทะเลขนาดใหญ่ บริเวณปลายสะพานจุดชมวิวทะเลบางขุนเทียน  แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบพบเป็นเต่ามะเฟือง (Leatherback turtle: Dermochelys coriacea ) เพศผู้ วัยรุ่นถึงโตเต็มวัย (Subadult) ความยาว 146 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 300 กิโลกรัม สภาพซากเน่ามาก ผิวหนังลอกหลุด รยางค์ส่วนปลายเริ่มเน่าสลายจนถึงกระดูก อวัยวะส่วนใหญ่ เช่น ตับ ไต ปอด เน่าสลาย ไม่พบหัวใจ และระบบสืบพันธุ์ พบอาหาร (แมงกระพรุน) ในหลอดอาหาร และกระเพาะอาหาร และพบอาหารที่ย่อยแล้วตลอดแนวลำไส้ ไม่พบขยะหรือสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินอาหาร ไม่สามารถสรุปสาเหตุการตายได้ เนื่องจากสภาพซากเน่ามาก และอวัยวะบางส่วนสูญหาย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ศวทบ. ได้เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อตรวจสารพันธุกรรม (DNA) และได้เก็บกะโหลกและกระดูกบางส่วน เพื่อนำมาจัดแสดงให้ความรู้ในอาคารจัดแสดงโครงกระดูกวาฬบรูด้าและนิทรรศการ ภายใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง