ติดตามคุณภาพน้ำทะเล พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 10 ก.พ. 2567
  • 210

วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลดังนี้ 1.ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล พื้นที่ จ.ชลบุรี จำนวน 15 สถานี บริเวณอ่างศิลาถึงแสมสาร เบื้องต้นพบว่าคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 1, 2, 4 และ 5 (เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, การอนุรักษ์แหล่งปะการัง, การนันทนาการ และการอุตสาหกรรมและท่าเรือ) โดยมีค่าความเป็นกรดและด่าง 8.04-8.19 อุณหภูมิ 28.9-30.0 องศาเซลเซียส ความเค็ม 31.2-32.1 ส่วนในพันส่วน และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 6.38-6.96 มิลลิกรัมต่อลิตร 2.ศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำทะเล (Line Transect) จังหวัดชลบุรี 20 สถานี  3.ติดตามการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้ำทะเล (Line Transect) จังหวัดชลบุรี 29 สถานี 4.สำรวจก้อนน้ำมันดิน (Tarball) จังหวัดชลบุรี จำนวน 7 สถานี  ผลการสำรวจ ไม่พบก้อนน้ำมันดิน ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์จะรายงานให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง