พบซากเต่าทะเลเกยตื้น พื้นที่ จ.ระยอง
  • 10 ก.พ. 2567
  • 325

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับแจ้งจากเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก จ.ระยอง เรื่องพบซากเต่าทะเลเกยตื้น บริเวณชายหาดสามแยกเอสแลนด์ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ตรวจสอบพบเป็นเต่าตนุ (Green turtle, Chelonia mydas) วัดขนาดแนบกระดองกว้าง 73 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 60 กิโลกรัม  อยู่ในช่วงอายุก่อนวัยเจริญพันธุ์ (sub-adult stage) ไม่พบหมายเลขไมโครชิพ จากการชันสูตร พบรอยแตกของกระดองด้านขวาจำนวน 4 รอย ลักษณะแผลเกิดจากของมีคมตัด รอยแผลขนานกัน คาดว่าเกิดจากใบพัดเรือ ใต้รอยแตกและภายในเนื้อเยื่อปอดพบก้อนเลือด บ่งชี้เต่าทะเลโดนใบจักรเรือก่อนตาย ระบบทางเดินอาหาร พบอาหารตามธรรมชาติจำนวนมากเช่น แมงกะพรุน หญ้าทะเล และสาหร่ายทะเลเป็นต้น พบขยะทะเลเป็นเศษอวนเอ็น เศษเชือกเล็กน้อย สรุปสาเหตุการตายเกิดจากอุบัติเหตุถูกใบพัดเรือฟันกระดอง ทำให้ช่องกระดองเปิดออกเกิดการเสียเลือดจำนวนมากและเสียชีวิตในที่สุด ทั้งนี้ได้เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ ตัวอย่างอาหารและขยะทะเลในทางเดินอาหาร เพื่อศึกษาวิจัยต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง