สำรวจแมงกะพรุนพิษ พื้นที่ทะเลอันดามันตอนล่าง
  • 11 ก.พ. 2567
  • 413

วันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษโดยการวางอวนลอยกุ้ง 3 ชั้น บริเวณหาดนพรัตน์ธารา หาดคอกวาง จ.กระบี่ หาดปากเมง จ.ตรัง และหาดปากบารา จ.สตูล ผลการสำรวจจากบริเวณหาดนพรัตน์ธาราพบแมงกะพรุนกะลา (Aequorea sp.) 3 ตัว บริเวณหาดคอกวาง เกาะลันตาพบ แมงกะพรุนกะลา (Aequorea sp.) 2 ตัว แมงกะพรุนลอดช่อง (Lobonemoides sp.) 11 ตัว และแมงกะพรุนนก (Lychnorhiza sp.) 4 ตัว บริเวณหาดปากเมง พบแมงกะพรุนลอดช่อง (Lobonemoides sp.) 9 ตัว และบริเวณหาดปากบาราพบแมงกะพรุนกะลา (Aequorea sp.) 1 ตัว แมงกะพรุนลอดช่อง (Lobonemoides sp.) 1 ตัว โดยค่าคุณภาพน้ำเบื้องต้น ได้แก่ ค่าความเค็ม 31 – 32 ppt ค่าอุณหภูมิ 29.3 – 31.50 องศาเซลเซียส ค่า pH 8.01–8.12 และค่าความลึก 3 – 6 เมตร

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง