เก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเลอันดามันตอนล่าง
  • 11 ก.พ. 2567
  • 297

วันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเล ในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณชายฝั่งพร้อมสำรวจสภาพพื้นที่ทั่วไป บริเวณหาดนพรัตน์ธารา หาดยาว จ.กระบี่ หาดปากเมง จ.ตรัง และหาดปากบารา จ.สตูล เพื่อศึกษาลักษณะ ชนิดและปริมาณของไมโครพลาสติกซึ่งมีขนาดเล็กมาก โดยนำตัวอย่างมาวิเคราะห์ จำแนก และทดสอบในห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการขยะพลาสติกปนเปื้อนในระบบนิเวศทางทะเล และการแก้ไขปัญหามลภาวะที่เกิดจากขยะประเภทไมโครพลาสติก และขยะทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง