ตรวจสอบกรณีขายกัลปังหาออนไลน์ พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
  • 11 ก.พ. 2567
  • 335

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยกองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำงานฯ ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษ กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน จากเพจ ขยะมรสุม MONSOONGARBAGE THAILAND พบการโพสต์ขายซากสัตว์ป่าคุ้มครอง (กัลปังหา) ผ่านช่องทาง Facebook ชื่อ ไกรสร มิตรศรี ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานค้าซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 29 และมีโทษตามมาตรา 89 จำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ประกอบกฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ตามเลขคำแจ้งความที่ CC71118256700287W ลงวันที่ 10 ก.พ. 67 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง