พบเต่าทะเลติดอวนจมปู พื้นที่ จ.จันทบุรี
  • 12 ก.พ. 2567
  • 267

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับแจ้งจากคุณปรีชา เปิดคีรี เครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก จ.จันทบุรี เรื่องพบเต่าทะเลมีชีวิตติดอวนจมปูโดยบังเอิญ บริเวณบ้านเกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ตรวจสอบพบเป็นเต่าตนุ (Green turtle, Chelonia mydas) วัดขนาดแนบกระดองกว้าง 28 เซนติเมตร ยาว 30  เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 2.5 กิโลกรัม ไม่พบหมายเลขไมโครชิพ จากการตรวจร่างกายเบื้องต้น สภาพทั่วไปเต่าทะเลยังคงตอบสนองดี ว่ายน้ำและดำน้ำได้ปกติ เสียงหายใจดี แต่มีคะแนนร่างกายต่ำ (1/3 body condition score) บนกระดองหลังมีตะไคร่เกาะบางส่วน กระดองของเต่าทะเลค่อนข้างนิ่มกว่าปกติ เนื้อเยื่อในปากสีซีดกว่าปกติเล็กน้อย ทั้งนี้นายสัตวแพทย์จะทำการตรวจอย่างละเอียด รักษา ฟื้นฟูร่างกาย และปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง