ตรวจสอบกรณีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล พื้นที่ จ.พังงา
  • 12 ก.พ. 2567
  • 278

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย และผช.ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล บริเวณชายหาดนาใต้ หมู่ที่ 5 บ้านหารบัว ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา จากการตรวจสอบพื้นที่ เบื้องต้นพบท่อระบายน้ำปล่อยลงสู่ทะเล ลักษณะน้ำค่อนข้างมีสีคล้ำ และมีกลิ่น จึงได้ประสานกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในข้อร้องเรียนดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามกฏหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง