พบเต่าทะเลติดอวนพันรัด พื้นที่ จ.สงขลา
  • 12 ก.พ. 2567
  • 310

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ได้รับแจ้งจาก นายยุทธนา จิตต์โต๊ะหลำ ชาวบ้านในพื้นที่ ม.3 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา พบเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิตจากการติดอวนพันรัด จึงได้ทำการช่วยเหลือมา เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้ทำการเข้าพื้นที่ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเต่าตนุ (Green sea turtle ; Chelonia mydas) ไม่ทราบเพศ ขนาดกระดองยาว 70 ซม. กว้าง 66 ซม. น้ำหนัก 37 กก.ไม่พบบาดแผลจากการโดนพันรัด ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี ตอบสนองได้ดี จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายมายัง ศวทล. เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดก่อนทำการดูแลรักษาและพักฟื้น ก่อนจะปล่อยกลับสู่ธรรมชาติต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง