จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ จ.สตูล
  • 13 ก.พ. 2567
  • 309

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) จัดเก็บขยะภายใต้กิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ จ.สตูล บริเวณชายหาดทะเลดาว ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล วัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะทะเล ที่คลื่นลมพัดพามากับกระแสน้ำ ขยะจากการท่องเที่ยว และจากแหล่งชุมชน ขยะที่เก็บได้ น้ำหนักรวม 787.50 กก. พร้อมทั้งจำแนกขยะตามแบบฟอร์ม ICC Card ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ ถุงก๊อบแก๊บ รองเท้า/เสื้อผ้า ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) พลาสติกอื่นๆ/โฟมก้อน ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) และเชือก พร้อมทั้งรณรงค์ ขอความร่วมมือ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทางในการลดปริมาณขยะ ที่จะไหลลงสู่ทะเล ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง