ติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดท่าไทร-หาดบ่อดาน จ.พังงา
  • 14 ก.พ. 2567
  • 301

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดท่าไทร-หาดบ่อดาน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ดังนี้ 
(1) เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10(ตะกั่วป่า พังงา) ปฎิบัติงานเวรเฝ้าระวังป้องกันดูแลความปลอดภัยหลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง (2) ดูแลความปลอดภัยหลุมฟักไข่เต่า ดูแลความเรียบร้อย จัดเก็บขยะและเฝ้าระวังดูระดับน้ำทะเลสูงสุดและเตรียมความพร้อมในการป้องกันหากน้ำทะเลมีแนวโน้มจะท่วมถึงหลุมฟักไข่ (4) ดำเนินการสำรวจการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล(เดินเต่า) บริเวณหาดท่าไทร ไม่พบการขึ้นว่งไข่ของเต่าทะเล แต่อย่างใด (5) นายสุริยะ สอนเสริม ผอ.สสค. ร่วมกับผู้นำชุมชน ตรวจติดตามหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดบ่อดาน ตรวจดูสถานที่เพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ จัดทำคอกไม้ไผ่ และ ตรวจติดตามดูแลความเรียบร้อยของศูนย์ฯ หาดท่าไทร 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง