ติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดท่าไทร-หาดบ่อดาน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
  • 15 ก.พ. 2567
  • 287

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดท่าไทร-หาดบ่อดาน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ดังนี้ 
(1) เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 11(ลำแก่น พังงา) รับมอบเวรฯ และปฎิบัติงานเวรเฝ้าระวังป้องกันดูแลความปลอดภัยหลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง (2) ดูแลความปลอดภัยหลุมฟักไข่เต่า ดูแลความเรียบร้อย เฝ้าระวังดูระดับน้ำทะเลสูงสุดและเตรียมความพร้อมในการป้องกันหากน้ำทะเลมีแนวโน้มจะท่วมถึงหลุมฟักไข่ (4) ดำเนินการสำรวจการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล(เดินเต่า) บริเวณหาดท่าไทรและหาดบ่อดาน ปรากฎว่าไม่พบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลแต่อย่างใด (5) ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสัตว์ทะเลหายากและข้อมูลการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟืองแก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชม  

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง