ติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.สงขลา
  • 15 ก.พ. 2567
  • 241

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสำนักงานททช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจบริเวณบ้านปึก ม.10 ต.นาทับ อ จะนะ จ.สงขลา จากการสอบถามชาวบ้านพบว่า ช่วงระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2567 พื้นที่บริเวณนี้ประสบปัญหาคลื่นน้ำทะเลซัดชายฝั่ง บริเวณจากจุดสิ้นสุดของโครงสร้างเขื่อนหินทิ้ง และพื้นที่ชายฝั่งบริเวณด้านทิศเหนือของจุดสิ้นสุดโครงสร้างฯ ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเข้าถึงถนนปรากฏเป็นลักษณะหน้าผาทราย ความสูงประมาณ 2 ม. มีระยะทางกัดเซาะตามแนวชายฝั่งประมาณ 170 ม. และเกิดการโค้งเว้าเข้ามาในแผ่นดินจากจุดสิ้นสุดโครงสร้าง ลึกมากสุด 15 ม. ส่งผลกระทบทำให้สวนมะพร้าวได้รับความเสียหาย ต้นมะพร้าวล้มตายจำนวนมาก และเกิดการสูญเสียชายหาด ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเวลาดังกล่าวตรงกับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ฉบับที่ 4 (26/2567) (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2567) ปัจจุบันชาวบ้านได้มีการปักรั้วไม้และนำกระสอบทรายมาวางบริเวณที่มีการกัดเซาะชายฝั่งเป็นการชั่วคราวเพื่อชะลอความรุนแรงของคลื่น ทั้งนี้สอช.จะดำเนินการติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่อชายฝั่งทะเล เพื่อวิเคราะห์ และจัดทำรายงานกรม ทช. ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง