ประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล พื้นที่ จ.สงขลา
  • 15 ก.พ. 2567
  • 324

วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ได้ดำเนินงานสำรวจ ประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง บ้านหัวเขาเขียว จ.สงขลา โดยวิธี Spot check ผลการสำรวจพื้นที่ศักยภาพแหล่งหญ้าทะเล 246 ไร่ ไม่พบหญ้าทะเลในพื้นที่ โดยในปี 2560 พื้นที่ดังกล่าวเคยพบหญ้าใบพาย (Halophila beccarii) แต่หลังจากปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ผลการสำรวจติดตาม ไม่พบหญ้าทะเลในบริเวณนี้เลย ทั้งนี้ในช่วงหลังปี 2562 มีการขุดลอกร่องน้ำในทะเลสาบสงขลา ได้มีการนำตะกอนดินส่วนหนึ่งมาถมใกล้กับบริเวณแนวหญ้าทะเล เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ชายฝั่งให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายของหญ้าทะเลบริเวณนี้ สภาพพื้นที่ทั่วไป ลักษณะพื้นทะเลเป็นโคลน ความลึกน้ำ 0.8 – 1.4 เมตร ความเค็ม 28 - 30 พีพีที ออกซิเจนละลายน้ำ 7.22 มิลลิกรัมต่อลิตร  และอุณหภูมิ 29.5 องศาเซลเซียส 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง