ร่วมโครงการจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 16 ก.พ. 2567
  • 308

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ปฏิบัติงานโครงการจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม บริเวณชายหาดอ่าวมะขาว ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ร่วมกับกลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล รวม 20 คน ดำเนินการจัดเก็บขยะที่ถูกน้ำทะเลพัดขึ้นชายหาดเนื่องจากช่วงมรสุม สามารถเก็บขยะชายหาด ขยะทะเล น้ำหนักรวม 200 กก. เป็นขยะประเภทเศษพลาสติก เศษวัสดุอุปกรณ์ประมง เศษเชือก ขวดแก้ว ขวดพลาสติก และขยะอินทรีย์ นำขยะที่ได้จัดการตามกระบวนการ ทั้งนี้เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สร้างความเข้าใจในการจัดการขยะทะเล และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่ให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้ท้องทะเลและชายหาดคงสวยงาม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง