ตรวจสอบพื้นที่ขัดขวางกระแสน้ำเลียบชายฝั่ง พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
  • 16 ก.พ. 2567
  • 306

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลัดอำเภอเกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย และเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ร่วมตรวจสอบพื้นที่ตามหนังสือร้องเรียน  พื้นที่หาดแม่น้ำ หมู่ 1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จากการตรวจสอบ พบมีการนำหินวางในลักษณะตั้งฉาก (Jetty) ส่งผลให้เกิดการขัดขวางกระแสน้ำเลียบชายฝั่ง และการเคลื่อนที่ของตะกอนทรายตามธรรมชาติ ทำให้เกิดการสะสมตัวของตะกอนติดกับโครงสร้างในด้านต้นน้ำ และเกิดปัญหาการกัดเซาะด้านท้ายน้ำ ทั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่มีมติเห็นควรให้เจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย  เพื่อดำเนินการรื้อถอนโครงสร้างหิน (Jetty) ให้ชายหาดปรับสมดุลตามธรรมชาติต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง