กรมทะเล นำสื่อมวลชนติดตามสถานการณ์หญ้าทะเลเสื่อมโทรม เดินหน้าหาสาเหตุ - รับฟังปัญหา - เร่งจัดทำแผนการศึกษา คืนความสมบูรณ์ให้ทะเลตรัง
  • 16 ก.พ. 2567
  • 284

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามและสำรวจสถานภาพหญ้าทะเล ในพื้นที่แหลมจุ๊โห๊ย จ.ตรัง เพื่อติดตามสถานการณ์หญ้าทะเลเสื่อมโทรม พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำทะเล หญ้าทะเล และตะกอนดินเลน นำไปตรวจสอบหาสาเหตุการเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเล โดยมี ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.นันทริกา ชันซื่อ ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายสันติ นิลวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง ตลอดจนคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้
     จากนั้น เดินทางไปยังเกาะลิบง ร่วมพูดคุยกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อหารือถึงสาเหตุความเสื่อมโทรมของหญ้าทะเล อีกทั้งรับฟังปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับแหล่งหญ้าทะเล อันส่งผลกระทบต่อพะยูน เต่าทะเล ระบบนิเวศทางทะเล รวมถึงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะลิบง นอกจากนี้ กรม ทช. จะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่ไปประกอบการประชุมในการจัดทำแผนการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้หญ้าทะเลเสื่อมโทรม รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและฟื้นฟูหญ้าทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง