จัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ จ.สงขลา
  • 16 ก.พ. 2567
  • 270

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่5 (สงขลา) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ชายหาดหัวเขื่อนเทพา ต.เทพา จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน โดยมี นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย ชุมชนบ้านหัวเขื่อนเทพา และ โรงเรียนบ้านพระพุทธ  ซึ่งภายในกิจกรรมมีการเก็บขยะทะเล  ทั้งนี้สามารถจัดเก็บขยะได้ปริมาณทั้งสิ้น  2,158  กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นขยะประเภท ล้อรถยนต์ เศษอวน เชือก ขวดแก้ว ขวดพลาสติก และขยะอินทรีย์ เป็นต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง