สำรวจสถานภาพหญ้าทะเล พื้นที่ จ.พังงา
  • 17 ก.พ. 2567
  • 302

วันที่ 12 – 16 ก.พ. 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ออกสำรวจประเมินสถานภาพหญ้าทะเลพื้นที่เกาะพระทอง ครอบคลุมบริเวณบ้านปากจก บ้านแป๊ะโย้ย ปากคลองเกาะกลอย คลองเกาะชาด ปากคลองปะยด ปากคลองสะหยาเหนือ บ้านบางปิหลัง และปากคลองห้างสูง โดยวิธี spot check ผลสำรวจพื้นที่ศักยภาพหญ้าทะเลรวม 3,568 ไร่ พบหญ้าทะเลทั้งหมด 10 ชนิด ได้แก่ หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis), หญ้าเงาใบเล็ก (H. minor), หญ้าเงาใบใหญ่ (H. major), หญ้าใบพาย (H. beccarii), หญ้าเงาใส (H. decipiens) หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia), หญ้ากุยช่ายทะเล (H. uninervis), หญ้าต้นหอมทะเล (Syringodium isoetifolium) หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย (Cymodocea serrulata), และหญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides),  หญ้าทะเลชนิดเด่นในพื้นที่ คือ หญ้าใบมะกรูด (H. ovalis) และหญ้าเงาใส (H. decipiens) สถานภาพหญ้าทะเลโดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลาง (การปกคลุมร้อยละ 25-50 ของพื้นที่หญ้าทะเล) ขณะที่พบการปกคลุมของหญ้าคาทะเล (E. acoroides) เพียงร้อยละ 5 ของพื้นที่หญ้าทะเล พื้นทะเลเป็นทราย ทรายปนโคลน คุณภาพน้ำทะเลทั่วไป ความลึก 0.3-6.9 เมตร ความเค็ม 33 - 34 ส่วนในพันส่วน ออกซิเจนละลายน้ำ 5.75  มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรด-ด่าง 8.11 อุณหภูมิ 29.1 องศาเซลเซียส ความโปร่งแสง 2.5 เมตร

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง