สำรวจการแพร่กระจายของแมงกะพรุนหัวขวด พื้นที่ จ.ปัตตานี
  • 17 ก.พ. 2567
  • 347

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่ชายหาดวาสุกรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เพื่อสำรวจการแพร่กระจายของแมงกะพรุนหัวขวด พร้อมประชาสัมพันธ์เตือนภัยอันตรายของแมงกะพรุน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมจุดวางขวดน้ำส้มสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ผลการปฏิบัติงาน พบมีการแพร่กระจายของแมงกะพรุนหัวขวดในพื้นที่ชายหาดวาสุกรี  จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อค้า แม่ค้ารวมถึงนักท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ทราบถึงอันตรายและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และได้แจ้งไปยังเทศบาลเมืองตะลุบันทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูลโดยทั่วกัน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง