ติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดท่าไทรและหาดบ่อดาน จ.พังงา
  • 18 ก.พ. 2567
  • 292

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดท่าไทรและหาดบ่อดาน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ดังนี้ 
(1) เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 12(คุระบุรี พังงา) ปฎิบัติงานเวรเฝ้าระวังป้องกันดูแลความปลอดภัยหลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง (2) ปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยหลุมฟักไข่เต่า ดูแลความเรียบร้อย  เฝ้าระวังดูระดับน้ำทะเลสูงสุดและเตรียมความพร้อมในการป้องกันหากน้ำทะเลมีแนวโน้มจะท่วมถึงหลุมฟักไข่ (3) ดำเนินการสำรวจการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล(เดินเต่า) บริเวณหาดท่าไทรและหาดบ่อดาน ปรากฎว่าไม่พบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลแต่อย่างใด (4) เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10(ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกับผู้นำชุมชนจัดเตรียมความพร้อมของศูนย์ฯ หาดบ่อดาน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟือง สถานการณ์สัตว์ทะเลหายากแก่เยาวชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง