ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และอุณหภูมิน้ำทะเล พื้นที่ จ.สงขลา
  • 19 ก.พ. 2567
  • 241

วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2567 กรมทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่แนวชายฝั่ง จ.สงขลา และแนวจากฝั่งถึงเกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช ผลการตรวจวัด ดังนี้ แนวชายฝั่ง จ.สงขลา ความลึก 7.0-8.0 m  อุณหภูมิ 30-31 °C ความเค็ม 30.5-32 ppt ออกซิเจนละลาย 6.3-7.5 mg/l แนวตั้งฉากจากฝั่ง ถึงเกาะกระ  ความลึก 7.0-32 m  อุณหภูมิ 29.5-31 °C ความเค็ม 31-32 ppt  ออกซิเจนละลาย 6.79-7.20 mg/l ต.ย.น้ำรักษาที่อุณหภูมิ 4 °C วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง