ติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดท่าไทร-หาดบ่อดาน จ.พังงา
  • 20 ก.พ. 2567
  • 312

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดท่าไทร-หาดบ่อดาน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา และหาดเกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ดังนี้ 
(1) ศูนย์ฯ หาดท่าไทร-บ่อดาน เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปฎิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันดูแลความปลอดภัยหลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง ดำเนินการสำรวจการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล (เดินเต่า) บริเวณหาดท่าไทรและหาดบ่อดาน ไม่พบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล ตรวจตราดูแลความปลอดภัยหลุมฟักไข่เต่า ดูแลความเรียบร้อยบริเวณคอกเต่าและพื้นที่ศูนย์ฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสัตว์ทะเลหายากและข้อมูลเต่ามะเฟืองแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม วันนี้มีผู้เข้ามาเยี่ยมชม จำนวน 42 คน (2) ศูนย์ฯ หาดเกาะคอเขา เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10(ตะกั่วป่า พังงา) ปฎิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันดูแลความปลอดภัยหลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง ดูแลความเรียบร้อยบริเวณคอกเต่าและพื้นที่ศูนย์ฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสัตว์ทะเลหายากและข้อมูลเต่ามะเฟือง แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม กำนัน สารวัตรกำนันตำบลเกาะคอเขา มอบอาหารสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  วันนี้มีผู้เข้ามาเยี่ยมชม จำนวน 4 คน   

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง