สำรวจการแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายาก บริเวณพื้นที่ จ.ภูเก็ตและ จ.พังงา
  • 21 ก.พ. 2567
  • 300

วันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง โดยการสนับสนุนของสนามบินภูเก็ตแอร์พาร์ค ออกปฏิบัติงานสำรวจการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายาก บริเวณพื้นที่ จ.ภูเก็ตและ จ.พังงา โดยวิธีการบินสำรวจ (Aerial Survey) โดยใช้เครื่องบินปีกตรึง 2 ที่นั่ง สำรวจแบบ Line transect ร่วมกับนักบินอาสาสมัคร นาย Eduardo Angelo Loigorri ณ บริเวณอ่าวป่าคลอก จ.ภูเก็ต เกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อย และหมู่เกาะใกล้เคียง จ.พังงา ผลการสำรวจโดยประมาณในเบื้องต้นพบพะยูน 5 ตัว โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise) 12 ตัว และเต่าทะเล 40 ตัว  ข้อมูลและภาพถ่ายจากการสำรวจครั้งนี้ จะใช้คำนวณหาจำนวนประชากรที่แท้จริงของสัตว์ทะเลหายากในบริเวณพื้นที่ จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง