สำรวจสถานภาพปะการัง พื้นที่ จ.สงขลา
  • 21 ก.พ. 2567
  • 288

วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ปฏิบัติงานสำรวจประเมินสถานภาพปะการังโดยวิธี Line intercept transect บริเวณเกาะแมว จ.สงขลา ผลการสำรวจสถานภาพปะการังพบว่าอยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลาง ปะการังชนิดเด่นคือ ปะการังโขด (Porites lutea) และปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการังที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ ปะการังรังผึ้ง (Goniastrea sp.) และปะการังจาน (Turbinaria sp.) ตัวอ่อนปะการังที่พบส่วนใหญ่คือ ตัวอ่อนปะการังจาน พบรอยโรคที่เกิดจากตะกอนปกคลุมบนปะการังจาน และจากการสำรวจไม่พบปะการังฟอกขาว อุณหภูมิน้ำทะเล 29 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30 พีพีที ชนิดปลาที่พบมาก ได้แก่ ปลาสลิดหินเล็กท้ายเหลือง (Neopomacentrus cyanomos) ปลากล้วยหางเหลือง (Caesio cuing) สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่พบได้มากได้แก่ เม่นดำหนามยาว (Diadema setosum) และทากเปลือยทองหยิบ (Glossodoris atromarginata) พบขยะในแนวปะการังส่วนใหญ่เป็นขยะตกค้างจากกิจกรรมประมง เช่น เชือก เศษอวน และเอ็นตกปลา และพบตะกอนแขวนลอยในแนวปะการังค่อนข้างมาก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง