ติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพชายฝั่ง จ.ชลบุรี
  • 21 ก.พ. 2567
  • 241

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) สำรวจเก็บข้อมูลและติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพชายฝั่ง จ.ชลบุรี ชายหาดบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง  อยู่ระบบหาดอ่าวบางละมุง (T2C056) ความยาวระบบหาด 18.05 กม. เพื่อสำรวจสถานภาพพื้นที่ปัจจุบัน พร้อมทั้งบันทึกภาพ ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งทะเลและสถานการณ์ชายฝั่ง ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) จากการลงพื้นที่พบว่า ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 ยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ และ ชายฝั่งบริเวณศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สํานักงานตํารวจแห่งชาติฯ ไปจนถึง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง พบว่าการก่อสร้างเพื่อการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในรูปแบบเขื่อนขั้นบันไดเริ่มมีตะใคร่น้ำสีเขียวเกาะ และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในบางส่วน ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2567  ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง