ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย พื้นที่อ่าวปัตตานี
  • 21 ก.พ. 2567
  • 248

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่9 (ปัตตานี) บูรณาการร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี ปฏิบัติงานคุ้มครองป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ในพื้นที่ทางทะเลอ่าวปัตตานี และชายฝั่งทะเล ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ทำการตรวจยึดอวนรุน จำนวน 1 ชุด อวนปากกว้าง 5 เมตร ยาว 11.30 เมตร ลึก 5 เมตร คันรุนทำด้วยไม้ไผ่ จำนวน 1 คู่  ยาว 8.50 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร ฐานความผิดลักลอบใช้เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์ ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งมีความผิดตาม มาตรา 67 (4) มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 147 169 และอาศัยอำนาจตามมาตรา 103 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) นำของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ตาม ปจว.ข้อ 5 เวลา 16.06 นาที คดีอาญาที่ -/67 บัญชีลำดับของกลางที่ -/67 และรับเป็นเลขแจ้งความที่ 316/67 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง