ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย พื้นที่ทะเลปัตตานี
  • 21 ก.พ. 2567
  • 302

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) บูรณาการร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี ปฏิบัติงานคุ้มครองป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ในพื้นที่ทางทะเลอ่าวปัตตานี และชายฝั่งทะเล จ.ปัตตานี  บ้านดาโต๊ะ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ทำการตรวจยึดลอบพับได้ หรือไอ้โง่ จำนวน 56 ชุด ไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของเครื่องมือดังกล่าวข้างต้น ฐานความผิดลักลอบใช้เครื่องมือลอบพับได้ หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้าย ขวา อยู่ทางด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีความผิดตาม มาตรา 67 (2) มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 147 และอาศัยอำนาจตามมาตรา 103 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) นำของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 14.31 นาที คดีอาญาที่ 42/67 บัญชีลำดับของกลางที่ 29/67 และรับเป็นเลขแจ้งความที่ -/67 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง