จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ พื้นที่ จ.เพชรบุรี
  • 22 ก.พ. 2567
  • 293

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลบ้านปากทะเล ลงพื้นที่สำรวจชนิดและปริมาณขยะทะเลก่อนดำเนินการจัดทำมาตรการลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่เป้าหมายตามหลักวิชาการ  พร้อมเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) ในคลอง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะรวม 543.5 กิโลกรัม  แบ่งเป็นขยะทั่วไป 518.5 กิโลกรัม และ ขยะอินทรีย์ 25 กิโลกรัม ขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ถุงก๊อปแก๊ป ถุงพลาสติกอื่นๆ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง