ตรวจสอบการปล่อยน้ำเสียลงชายหาดแสมสาร จ.ชลบุรี
  • 23 ก.พ. 2567
  • 313

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชลบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี) สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และนายอัครเศษฐ รักษ์สกุลสงสัย ตำแหน่ง รองนายก อบต.แสมสาร เข้าร่วมลงพื้นตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้ประกอบการปล่อยน้ำเสียลงชายหาดแสมสาร บริเวณร้าน ป.วิไล ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าปลายท่อน้ำทิ้งของ อบต.แสมสาร รับน้ำทิ้ง จากสถานประกอบการและชุมชนในพื้นที่  ซึ่งพบว่า น้ำทิ้งมีตะกอนเลนสีดำ มีกลิ่น คณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าตรวจสอบ สถานประกอบการ ร้านป.วิไล พบว่าระบบท่อระบายน้ำเสียของร้านฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงทางคณะเจ้าหน้าที่ จึงได้กำชับ ให้ร้าน ป.วิไล เร่งปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้แล้วเสร็จ และตรวจสอบการทำงานของระบบเป็นประจำ และขอความร่วมมือจาก อบต.แสมสาร และผู้ประกอบการในพื้นที่ ในการระบายน้ำเสีย ก่อนลงสู่ทะเล เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล  และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของชายหาดแสมสารอย่างยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง