สำรวจสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
  • 23 ก.พ. 2567
  • 289

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ต.บ้านเพิง ต.ท่าพญา และ ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช อยู่ในระบบหาดแหลมตะลุมพุก-หาดสมิหลา จากการสำรวจพบว่า พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะทางกายภาพเป็นหาดทราย โดยชายฝั่งมีทิศทางการวางตัวในแนวทิศเหนือ - ใต้ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลของ ต.บ้านเพิง ต.ท่าพญา และ ต.ขนาบนาก พบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งประเภทเขื่อนหินทิ้งริมชายฝั่ง กำแพงกันคลื่นคอนกรีตแบบตั้งตรง เขื่อนกันทรายและคลื่นนอกชายฝั่ง รอดักทรายรูปตัวที รอดักทรายรูปตัวไอ และเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำ (บ้านหน้าโกฏิ) ชำรุด และนอกจากนี้บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลบ้านหน้าโกฏิ ม.10 ต.ขนาบนาก พบว่ายังเป็นพื้นที่หาดทรายที่มีสถานภาพสมดุล ไม่มีโครงสร้างในพื้นที่ชายหาด ระยะประมาณ 500 ม. อีกด้วย ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2567 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง