สำรวจการเปลี่ยนแปลงสัณฐานชายฝั่ง พื้นที่ จ.พังงา
  • 23 ก.พ. 2567
  • 233

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสัณฐานชายฝั่ง พื้นที่ดำเนินโครงการลดผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่งทะเล โดยวิธีการติดตั้งรั้วดักทราย (Sand fence) บริเวณวัดเทสก์ธรรมนาวา (วัดท่าไทร) ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ซึ่งอยู่ในระบบหาดหาดท้ายเหมือง (T7E201) ด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS ในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ การสำรวจในครั้งนี้มีแนวสำรวจทั้งหมด 15 แนว ตั้งแต่บริเวณจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดแนวรั้วดักทราย ความยาวตามแนวชายฝั่ง 270 เมตร จากการสำรวจปริมาตรของตะกอนทรายเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2566 เบื้องต้นพบว่ามีตะกอนทรายสะสมตัวน้อยลงประมาณ 10 เซนติเมตร เนื่องจากช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ผ่านมาสิ้นสุดลงกลางเดือนพฤศจิกายน 2566 ซึ่งช้ากว่าปีอื่นๆที่ผ่านมา โดยปกติช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลอันดามันจะสิ้นสุดในช่วงกลางถึงปลายเดือนตุลาคม ทำให้ชายหาดมีระยะเวลาให้ทรายมาสะสมตัวน้อยกว่าปีอื่น ประกอบกับรั้วดักทรายมีความชำรุดเสียหายเพิ่มขึ้นจากการเสื่อมสภาพของวัสดุ ทำให้ประสิทธิภาพของรั้วดักทรายลดลง โดยชายหาดบริเวณที่ติดตั้งรั้วดักทรายมีความลาดชันและความลึกในทะเลน้อยกว่าชายหาดหน้าเขื่อนหินทิ้งด้านทิศใต้และชายหาดด้านทิศเหนือที่ไม่มีการติดตั้งรั้วดักทราย ทั้งนี้กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จะนำข้อมูลจากการสำรวจกลับไปวางแผนเพื่อการซ่อมบำรุงและเป็นฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และติดตามผลสัมฤทธิ์ของการติดตั้งรั้วดักทรายดังกล่าว ต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง