จัดเก็บขยะทะเลภายใต้โครงการชายหาดปลอดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง พื้นที่ จ.สงขลา
  • 23 ก.พ. 2567
  • 269

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ โดยนางลฎาภา ชูเกียรติวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดเก็บขยะทะเลภายใต้โครงการชายหาดปลอดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-Use Plastic)  ณ พื้นที่ชาดหาดบ่อหูด ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน โดยมี นายปรีชาพงศ์ วงษ์พระจันทร์  สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตสทิงพระ เป็นประธาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย นายอำเภอสทิงพระ ศรชล.จังหวัดสงขลา  สโมสรโรตารีควนลัง ชุมชนบ้านบ่อหูด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ และนักเรียนโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ซึ่งภายในกิจกรรมมีการเก็บขยะทะเล และปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว ทั้งนี้สามารถจัดเก็บขยะได้ปริมาณทั้งสิ้น 2,209 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นขยะประเภท  เศษโฟม  เศษพลาสติก  หลอดพลาสติก  ฝาขวดพลาสติก รองเท้า แก้วพลาสติก และขยะอินทรีย์  เป็นต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง