สำรวจระบบนิเวศแนวปะการัง พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 24 ก.พ. 2567
  • 237

วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจระบบนิเวศแนวปะการังด้วยวิธีการ Line transect 6 สถานี บริเวณหมู่เกาะไผ่ จ.ชลบุรี ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า แนวปะการังอยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดีมาก ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites spp.) และ Porites rus ตัวอ่อนปะการังมีจำนวนน้อยมาก อาการผิดปกติที่พบในปะการัง คือ เนื้อเยื่อเปลี่ยนสีและมีการทับถมของตะกอนในบางส่วนของโคโลนี สัตว์ชนิดเด่นที่พบได้แก่ ปลาสลิดหิน ปลาอมไข่ และเม่นดำหนามยาว สถานีที่พบขยะมากได้แก่ เกาะมารวิชัย และ เกาะริ้น ส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติกจากกิจกรรมชายฝั่งและนันทนาการ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง